Jak się przygotować do konkursu filmowego

Materiały, które mogą się przydać na stronie Edukacja Filmowa(Na kolejnym spotkaniu SKE przygotowujemy się do XIX Konkursu Filmowego..)

Komentarze