Przygotowania do konkursu filmowego

Przygotowanie do XIX Konkursu Filmowego, udział w nim (8 marca) i omówienie.

Komentarze